• Näe ja koe

     Tornionlaaksossa riittää nähtävää ja koettavaa
     ”Lähe meän völhjyyn, niin met poka näytämä sulle semmosta Lappia, mistä sole ennen kuulukhaan.”

    • Tekemistä

    • Luontokohteet

     tornionjoki-original-lapland-tornionlaakso-kattilavaara
    • Kulttuurikohteet

    • Tapahtumat

    • Kalastuspääkaupunki Pello

    • Elämysten Ylitornio

     Original Lapland Aavasaksan kansallismaisemissa Ylitorniolla
    • Palvelut

     Meän Lappi kutsuu kylhään
     ”Met kyllä piämä sinusta rohki hyän huolen!”

    • Majoitus

     Valkea-lodge-majoitus-pello-huoneessa-original-lapland
    • Aktiviteetit

    • Ruoka ja juoma

    • Kokoukset

    • Meän tuotteet

    • Muut palvelut

    • Meän vinkit

     Meän Lappi on myös Teän Lappi
     ”Ko sie kerran hoksaat tämän Meän Lapin, niin siehän et halvaa täältä ennää pois lähteä.”

    • Road Tripit

     origina-lapland-road-trip-vinkit-tornionlaakso
    • Kootut helmet

     Mustikassa Vuoskuvaarassa elokuussa 2020. Kuvaaja Iina Askonen
    • Meän Blogi

     original-lapland-tornionlaakso-tornedalen-torniorivervalley
    • Selviytymisopas

     original-lapland-naavaviikset-selviytymisopas
    • Erilainen elämänrytmi

     Original Lapland, Tornionlaakson syksy ja ruskan värit
    • Hyvä tietää

     original-lapland-northernlights-revontulet-hyvä-tietää-syksy-talvi
    • Info:

     Tervetuloa Tornionlaaksoon kokemaan aito Väylänvarren Lappi, luonto, kulttuuri ja omintakeinen elämäntapa.

     Original Lapland on pienten matkailu, käsityö ja luonnontuote -tekijöiden verkosto Suomen ja Ruotsin yhteisellä kulttuurialueella Tornion-Muonionjoen laaksossa. Solekko tulla!

    • Yhteystiedot

     original-lapland-connect-information-ota-yhteyttä-riekko
    • Jäsenyritykset

    • Paikkakunnat ja kylät

     original_lapland_konttajärvi ilmasta
    • Saapuminen

    • Vastuullisuus

    • Meän tarina

 • OSTA

Jäsenille

Tervetuloa jäseneksi

Original Lapland ry on pienten matkailu-, käsityö- ja luonnontuote-yrittäjien verkosto väylänvarressa – Tornionlaakson matkailualueella, sekä Suomen että Ruotsin puolella.

Original Lapland -logon ja tavaramerkin käyttöoikeus

Original Lapland -logoa ja tavaramerkkiä hallinnoi Original Lapland ry. Original Lapland -logo viestii kuluttajille, yrityksille ja muille sidosryhmille vastuullisesta toimijasta, joka jakaa yhteiset arvot ja edistää alueen elinvoimaisuutta. Yhteinen logo kasvattaa alueen, yritysten ja palveluiden tunnettuutta, sitouttaa toimijat yhteistyöhön ja vahvistaa sitä kautta yhteistä brändiä.

Logon käyttöoikeuden myöntää Original Lapland ry. Yritykset ja yhteisöt voivat hakea Original Lapland -logon käyttöoikeutta omien palveluidensa ja tuotteidensa markkinointiin. Yritys / yhteisö saa käyttöoikeuden sitouduttuaan yhteisiin kriteereihin ja käyttösopimukseen ja maksettuaan vuotuisen jäsenmaksun. Logoa ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön eikä sitä saa muuttaa (esim. värit).

Yrityksen / yhteisön tulee toimittaa Original Lapland ry:lle hakemus (Google Forms). Hakemuksen tultua hyväksytyksi Original Lapland -logo ja brändikäsikirja toimitetaan yritykselle sähköisenä aineistona. Logoon ei saa tehdä muutoksia.

Vain Original Lapland ry:llä on oikeus valmistaa virallisia Original Lapland -logotuotteita (esim. vaatteet, korut, matkamuistot, tarrat, pinssit). Original Lapland -logon käyttöoikeuden saanut yritys tai yhteisö voi halutessaan ottaa niitä jälleenmyyntiin.

Original Lapland ry:n hallitus voi perua logon käyttöoikeuden, jos yrityksen toiminta on yleisen hyvän maun, moraalin tai käyttösopimuksen vastaista, yritys jättää jäsenmaksun maksamatta tai jos yrityksen toiminta muuttuu oleellisesti.

Lisätietoja info@originallapland.com

Original Lapland -kriteerit logoa käyttäville yrityksille

Toiminta-alue ja tarkoitus
● Yrityksen / yhteisön toiminnan, palveluiden ja tuotteiden tulee tapahtua Original Laplandin toiminta-alueella, joka ulottuu Tornion-Muonionjokilaaksosta Kilpisjärvelle ja kattaa kaksi maata, väylänvarren molemmat puolet – Ruotsin ja Suomen.
● Yrityksen / yhteisön tulee tuottaa Original Laplandin toiminta-ajatukseen liittyviä palveluja ja tuotteita
● Yrityksen / yhteisön tulee sitoutua Original Laplandin arvoihin ja yhdessä laadittuihin pelisääntöihin

Yhteistyö
● Yrityksen / yhteisön tulee osallistua mahdollisuuksien mukaan Original Laplandin yhteiseen toimintaan, kuten esimerkiksi yhteisiin hankkeisiin, valmennuksiin, tutustumalla alueen muihin yrittäjiin ja yritysten ja yhteisöjen tapaamisiin
● Yrityksen yhteistyökumppanit ovat ensisijaisesti Original Lapland ry:n jäseniä tai alueella vastuullisesti toimivia yrityksiä
● Yritys sitoutuu kertomaan ja tuomaan esille omassa toiminnassaan Original Lapland ry:n yritysten palveluita ja tuotteita

Markkinointi ja viestintä
● Yrityksen/ yhteisön tulee nostaa Original Laplandia esille markkinoinnissa, viestinnässä ja toimiessa asiakkaiden kanssa esimerkiksi seuraavilla tavoilla
○ pitää toimitiloissaan ja asiakastiloissa saatavilla Original Laplandin yhteisiä esitteitä, julisteita tai muita julkaisuja ja jakaa niitä asiakkaille
○ yrityksen / yhteisön verkkosivuilla tulee olla vähintään linkki yhteiseen verkkosivustoon
○ liittää Original Lapland -logo tuottamiinsa julkaisuihin (verkkosivusto, kauppapaikat, yrityksen esitteet)
○ kertoa henkilökunnalle Original Laplandin toiminnasta ja ohjaamalla heitä kertomaan asiakkailleen Original Laplandin kohteista, palveluista ja tuotteista

● Yrityksen tulee pyrkiä kohtaamaan asiakkaansa Original Laplandin arvojen mukaisesti, kuten esimerkiksi vaalimalla alueen perinteistä vieraanvaraisuutta ja tarinoimalla alueen elämäntavasta, historiasta ja perinteistä
● Yhteisissä esiintymisissä, kuten messuilla ja myyntitapaamisissa yrityksen edustaja sitoutuu pukeutumaan Original Lapland -logoilla varustettuihin virallisiin Original Lapland -asusteisiin (mikäli niitä on saatavilla)

Vastuullisuus
● yritys pyrkii ohjaamaan asiakkaansa liikkumaan luonnossa turvallisesti, vastuullisesti ja siten, että he saavat parhaan mahdollisen kokemuksen
● yritys suosii lähialueen tuotteita, palveluita ja raaka-aineita
● yritys pyrkii kierrättämään ja säästämään energiaa
● yritys noudattaa eettisen kalastuksen ja metsästyksen ohjeistusta
● yritys pyrkii yhdessä muiden yritysten kanssa nostamaan esille ongelmia ja kehittämiskohteita erilaisissa foorumeissa, tilaisuuksissa sekä tuomalla niitä päättäjien tietoisuuteen
● yritys arvostaa itseään ja henkilökuntaansa esimerkiksi seuraavilla tavoilla
○ kertomalla omaa tarinaansa verkkosivuillaan ja asiakkaiden kanssa toimiessaan
○ noudattamalla kulloinkin voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja asetuksia
○ pyrkimällä vakituisiin työsuhteisiin
● yritys ei syrji ketään uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai ihonvärin takia
● yritys huolehtii tilojen ja toimintojen turvallisuudesta esimerkiksi seuraavilla tavoilla
○ laatimalla tarvittaessa riskianalyysit ja turvallisuussuunnitelmat kulloinkin voimassa olevan TUKESin ohjeistuksen mukaisesti
○ huolehtimalla, että palvelun tuottamiseen osallistuvalla henkilökunnalla on vähintään EA I -tason taidot

Käsityötuotteet
Käsityötuotteiden tulee olla pääasiallisesti kotimaisia, kotimaisista raaka-aineista ja luonnonmateriaaleja suosien valmistettuja (poikkeuksia voidaan hyväksyä käyttötarkoituksesta riippuen). Tuotteiden tulee pääosin olla alueella suunniteltuja, esteettisiä ja käyttötarkoitukseensa sopivia siten, että ne kestävät käytön, johon ne on suunniteltu. Käsityömyymälässä myytävät tuotteet eivät voi olla pääosin teollisesti valmistettuja ja maahan tuotuja matkamuistoja.

Luonnon/ruokatuotteet
Paikallisten luonnon aarteiden, kuten sienten, marjojen, lihan ja kalan käyttäminen elintarvikkeissa ja ruuan valmistuksessa on Original Lapland ry:n arvojen mukaista, vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja luo työpaikkoja. Myös asiakkaat arvostavat niitä. Myös alueen omien reseptien ja perinneruokien esille tuominen vahvistaa Original Lapland ry:n brändiä. Tällaisissa tuotteissa voi käyttää Original Lapland -logoa.

Mikäli tuote on pakattu, tulee pakkaustavan olla ympäristöystävällinen. Pakkauksessa on oltava Original Lapland -logo.

Tästä löydät tärkeitä jäsenille tarkoitettuja tiedostoja:

Skip to content