• Näe ja koe

     Tornionlaaksossa riittää nähtävää ja koettavaa
     ”Lähe meän völhjyyn, niin met poka näytämä sulle semmosta Lappia, mistä sole ennen kuulukhaan.”

    • Tekemistä

    • Luontokohteet

     tornionjoki-original-lapland-tornionlaakso-kattilavaara
    • Kulttuurikohteet

    • Tapahtumat

    • Kalastuspääkaupunki Pello

    • Elämysten Ylitornio

     Original Lapland Aavasaksan kansallismaisemissa Ylitorniolla
    • Palvelut

     Meän Lappi kutsuu kylhään
     ”Met kyllä piämä sinusta rohki hyän huolen!”

    • Majoitus

     Valkea-lodge-majoitus-pello-huoneessa-original-lapland
    • Aktiviteetit

    • Ruoka ja juoma

    • Kokoukset

    • Meän tuotteet

    • Muut palvelut

    • Meän vinkit

     Meän Lappi on myös Teän Lappi
     ”Ko sie kerran hoksaat tämän Meän Lapin, niin siehän et halvaa täältä ennää pois lähteä.”

    • Road Tripit

     origina-lapland-road-trip-vinkit-tornionlaakso
    • Kootut helmet

     Mustikassa Vuoskuvaarassa elokuussa 2020. Kuvaaja Iina Askonen
    • Meän Blogi

     original-lapland-tornionlaakso-tornedalen-torniorivervalley
    • Selviytymisopas

     original-lapland-naavaviikset-selviytymisopas
    • Erilainen elämänrytmi

     Original Lapland, Tornionlaakson syksy ja ruskan värit
    • Hyvä tietää

     original-lapland-northernlights-revontulet-hyvä-tietää-syksy-talvi
    • Info:

     Tervetuloa Tornionlaaksoon kokemaan aito Väylänvarren Lappi, luonto, kulttuuri ja omintakeinen elämäntapa.

     Original Lapland on pienten matkailu, käsityö ja luonnontuote -tekijöiden verkosto Suomen ja Ruotsin yhteisellä kulttuurialueella Tornion-Muonionjoen laaksossa. Solekko tulla!

    • Yhteystiedot

     original-lapland-connect-information-ota-yhteyttä-riekko
    • Jäsenyritykset

    • Paikkakunnat ja kylät

     original_lapland_konttajärvi ilmasta
    • Saapuminen

    • Vastuullisuus

    • Meän tarina

 • OSTA

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Original Lapland ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.3.2022. Viimeisin muutos 17.3.2022.

 1. Rekisterinpitäjä

Original Lapland ry
c/o Loma-Vietonen, Kuusirannantie 59
95675 MELTOSJÄRVI

Tietojen tarkistamiseen ja poistamiseen liittyvät pyynnöt (GDPR) tms. posti@seven-1.com 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Original Lapland -hankkeen projektipäällikkö Iina Askonen, info@originallapland.com, p. +358 400 802 904.

 1. Rekisterin nimi

www.originallapland.com-sivuston asiakas- ja markkinointirekisteri.

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin tiedottamistarkoituksessa sekä alueen ja palveluiden markkinointi uutiskirjeen muodossa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Oletuksena Original Lapland ry ei kerää mitään henkilötietoa sivuston vierailijoista. Täyttämällä ja lähettämällä sivuilla olevan lomakkeen, asiakas hyväksyy antamiensa tietojen tallentamisen ja käyttämisen lomakkeessa mainitulla tavalla.

Lomakkeen kautta rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön sähköpostiosoite. Lomakkeella kerätyt tiedot (sähköpostiosoite) säilytetään toistaiseksi yhdistyksen tiedotusta varten.

Sivuston rekisteröidyistä käyttäjistä kerätään se tieto, joka on näkyvissä profiili-näkymässä. Käyttäjän luoma tieto liitetään käyttäjätunnukseen. Rekisteröityjen käyttäjien profiilien tiedot tallennetaan. Käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Anonymisoitua käyttäjätietoa kerätään verkkosivun palvelun parantamiseksi Google-analytiikan avulla.

 1. Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Youtube: linkki Youtuben tietosuojaselosteeseen:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Instagram: linkki Instagramin tietosuojaselosteeseen:

https://help.instagram.com/519522125107875

Google Maps:n tietosuoja:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Google Drive:n tietosuoja:

https://policies.google.com/privacy?hl=fi

 1. Analytiikka

Käytössämme on Google Analytics. Linkki Googlen tietosuojaselosteeseen:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi

 1. Kenelle jaamme tietosi

Original Lapland ry ei jaa henkilötietoa kenenkään kanssa. Sivuston analytiikkatiedot jaetaan tekniselle palveluntarjoajalle, Mainostoimisto Seven-1/Kiuas Oy.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sivuston lomakevastauksena.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä julkaista säännönmukaisesti muille tahoille. Kolmannen osapuolen tietoa voidaan käsitellä Euroopan ulkopuolella. Ks. linkit yllä. Sivusto voi käyttää Euroopan ulkopuolisia välityspalvelimia (CDN).

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Uutiskirjeen voi vastaanottaja halutessaan myös itse peruuttaa uutiskirjeessä olevan sähköisen linkin kautta.

Skip to content