• Se och upplev

     Det finns mycket att se och uppleva längs älven

     ”Följ med oss, så visar vi dig ett Lappland som du aldrig hört talas om.”

     I varje ögonblick framkallar naturen djupa suckar av beundran och arrangerar de mest oförglömliga shower. De små företagen i området har lokalkännedom och kan tipsa om var den självskrivna huvudattraktionen, naturen, visar upp sig även för dig på nya sätt.

     Oavsett om du letar efter en naturstig där du kan vandra på egen hand eller fartfylld forsränning tillsammans med andra finns det en naturupplevelse i din smak.

     Kulturattraktioner, byggd miljö, sevärdheter eller landmärken inte att förglömma.

    • Naturattraktioner

     explore nature-torne valley-river
    • Kulturattraktioner

    • Att göra

    • Evenemang

    • Pello Finlands fiskehuvudstad

     Pello-Torne river
    • Mångsidiga Ylitornio

    • Tjänster

     Älvlappland inbjuder till besök

     ”Vi ska nog ta väl hand om dig! Det är bara att komma!”

     Ladugårdsboende eller lappländsk magi med full service? En femstjärnig middag med lokal mat, en snabblunch att ta med eller ett experimentkök med vilda örter? Papperskonst, lovikkavantar och renprodukter? Det finns ett brett utbud av tjänster i Meänmaa-området, bara du vet var du ska leta.

    • Boende

     boende
    • Möten

    • Mat och dryck

    • Våra produkter

     Verstas Kotilan nahkatossut käsityötä
    • Aktiviteter

     original-lapland-följ-älven-till-oss-torne-älv-lax-fiskning
    • Övriga tjänster

     original-lapland-palvelut
    • Våra tips

     Vårt Lappland är också Ert Lappland

     ”När du en gång har kommit hit till vårt Lappland, så har du ingen lust att åka härifrån mer.”

     Farleden, Torne-Muonioälven är vår kalender. När går isen? Har den svämmat över? Går laxen upp? Är Älven frusen än?

     Solljuset är vår klocka. Under mörkertiden ser man knappt solen, så man behöver inte ha bråttom. På sommaren är det ljust natten lång. Då har man tid att hålla på med allt! Men vi har ingen brådska. Sätt dig här på tuvan så kokar vi potatis.

     Stanna upp och låt ljusets livsrytm beröra dig.

    • Överlevnadsguide

    • En annorlunda livsrytm

     Original Lapland, Tornionlaakson syksy ja ruskan värit
    • Samlade pärlor

     Mustikassa Vuoskuvaarassa elokuussa 2020. Kuvaaja Iina Askonen
    • Vår blogg

     original-lapland-tornionlaakso-tornedalen-torniorivervalley
    • Info

     Det är bara att komma!

     Älven, farleden, strömmar hundratals kilometer från Torneträsk i norra Sverige till innersta Bottenviken. Original Lapland är ett stort område och avstånden kan kännas ganska långa. Men kommunikationerna och vägnäten är väl utbyggda, så du tar dig lätt till den plats du vill besöka.

    • Ansvarstagande

     sustainability-vastuullisuus-kestävyys
    • Ankomst

    • Medlemsföretag

     original lapland members-jäsenyritykset-yritykset-jäsenet-yhdistys-medlemsföretag
    • Orter och byar

     towns and villages-kunnat ja kylät
    • Vår berättelse

    • Bra att veta

För medlemmar

Välkommen att bli medlem

Original Lapland rf är en kedja av små aktörer i det gemensamma finsk-svenska kulturområdet i Torne-Muonioälvens dalgång.

Rätt att använda Original Lapland – logotypen och varumärket

Original Lapland-logotypen och varumärket administreras av Original Lapland rf. Original Lapland-logotypen kommunicerar till konsumenter, företag och andra intressenter om en ansvarsfull aktör som delar de gemensamma värderingarna och främjar regionens livskraft. Den gemensamma logotypen ökar kännedomen om regionen, företagen och tjänsterna, motiverar aktörerna att samarbeta och stärker det gemensamma varumärket.

Rätt att använda logotypen beviljas av Original Lapland rf. Företag och organisationer kan ansöka om rätt att använda Original Lapland- logotypen för att marknadsföra sina egna tjänster och produkter. Företaget/organisationen medges användningsrätt när de åtagit sig att följa de gemensamma kriterierna och användaravtalet och betalat den årliga medlemsavgiften. Logotypen får inte överlåtas till tredje part eller ändras (exempelvis färger).

Företaget/organisationen skickar ansökan till Original Lapland rf (Google Forms). När ansökan är godkänd får företaget Original Lapland- logotypen och varumärkesmanualen i digital form. Det är inte tillåtet att göra ändringar i logotypen.

Det är bara Original Lapland rf som har rätt att tillverka officiella produkter med Original Lapland-logotypen (t.ex. kläder, smycken, souvenirer, klistermärken, pins). Företag eller organisation som har rätt att använda Original Lapland-logotypen kan bli återförsäljare av produkterna.

Styrelsen för Original Lapland rf kan återkalla rätten att använda logotypen om företagets verksamhet strider mot god smak, moral eller mot användaravtalet, om företaget underlåter att betala medlemsavgiften eller om företagets verksamhet förändras väsentligt.

Mer information info@originallapland.com

Original Laplands kriterier för företag som använder logotypen

Verksamhetsområde och ändamål
● Företagets/organisationens verksamhet, tjänster och produkter ska omfatta Original Laplands verksamhetsområde, som sträcker sig från Torne-Muonio älvdal till Kilpisjärvi och täcker de två länderna på ömse sidor av älven – Sverige och Finland.
● Företaget/organisationen ska producera tjänster och produkter som är relaterade till Original Laplands verksamhetsidé
● Företaget/organisationen ska åta sig att följa Original Laplands värderingar och de gemensamt utarbetade spelreglerna

Samarbete
● Så långt det är möjligt ska företaget/organisationen delta i Original Laplands gemensamma aktiviteter, såsom gemensamma projekt, coachning, lära känna andra företagare i området samt näringslivs- och samhällsträffar
● Företagets samarbetspartner är i första hand medlemmar i Original Lapland rf eller företag som har ansvarsfull verksamhet i regionen
● Företaget åtar sig att i sin egen verksamhet presentera och lyfta fram tjänster och produkter från Original Lapland rf:s företag.

Marknadsföring och kommunikation
● Företaget/organisationen ska lyfta fram Original Lapland i marknadsföring, kommunikation och kundverksamhet till exempel på följande sätt:
○ i sina butiks- och kundutrymmen tillhandahålla Original Laplands gemensamma broschyrer, affischer eller andra publikationer och dela ut dem till kunderna
○ företagets/organisationens webbplats ska ha minst en länk till den gemensamma webbplatsen
○ infoga Original Lapland-logotypen i de publikationer som produceras (webbplats, handelsplatser, företagsbroschyrer)
○ informera personalen om Original Laplands verksamhet och anvisa dem att berätta för sina kunder om Original Laplands destinationer, tjänster och produkter

● Företaget ska sträva efter att bemöta sina kunder i enlighet med Original Laplands värderingar, såsom att vårda regionens traditionella gästfrihet och berätta historien om områdets livsstil, historia och traditioner.
● Vid gemensamma framträdanden, såsom mässor och säljevenemang, förbinder sig företagets representant att bära officiella Original Lapland-kläder med Original Lapland-logotypen (om de finns tillgängliga).

Ansvarstagande
● Företaget strävar efter att instruera kunderna hur man vistas i naturen på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att få bästa möjliga upplevelse
● Företaget prioriterar produkter, tjänster och råvaror från närområdet
● Företaget strävar efter att återvinna och spara energi
● Företaget följer etiska riktlinjer för fiske och jakt
● Företaget strävar efter att tillsammans med andra företag lyfta fram problem och utvecklingsområden i olika forum, evenemang och uppmärksamma beslutsfattare på dem
● Företaget värdesätter sig själv och sin personal på bland annat följande sätt:
○ genom att berätta sin egen historia på sin hemsida och i kontakten med kunder
○ följa gällande arbetslagstiftning och förordningar
○ sträva efter fasta anställningar
● Företagetdiskriminerarintenågonpågrundavreligion,kön,sexuell läggning eller hudfärg
● Företaget sörjer för säkerheten i lokalerna och verksamheten till exempel på följande sätt:
○ genom att vid behov utarbeta riskanalyser och säkerhetsplaner enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (TUKES) riktlinjer
○ se till att personal som är involverad i tillhandahållandet av tjänsten har kunskaper i första hjälpen på minst EA 1 -nivå

Hantverksprodukter kriterier för att använda logotypen
Hantverksprodukter ska huvudsakligen vara inhemska, tillverkade av inhemska råvaror och naturmaterial (undantag kan accepteras beroende på avsedd användning). Produkterna ska till största delen vara designade i regionen, estetiskt tilltalande och anpassade för sin avsedda användning på ett sådant sätt att de tål den användning som de är avsedda för. Produkter som säljs i hantverksbutik får inte huvudsakligen vara industritillverkade och importerade souvenirer.

Livsmedelsprodukter

Lokala naturskatter, som svamp, bär, kött och fisk som används i livsmedel och matlagning, överensstämmer med Original Lapland rf:s värderingar, stärker områdets livskraft och skapar arbetstillfällen. Även kunderna uppskattar dem. Att ta fram regionens egna recept och traditionella rätter stärker också Original Lapland rf:s varumärke. Original Lapland-logotypen kan användas på sådana produkter.

Om produkten är förpackad ska förpackningsmetoden vara miljövänlig. Förpackningen ska vara försedd med Original Lapland-logotypen.

Här hittar du viktiga filer för medlemmarna:

Skip to content